โจทย์ 53 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

 

 โจทย์ 53 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 53

กระบวนท่าถอดรองเท้า

ดำ 1 เดินเชื่อม ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 2 เดินปิดพื้นที่และจะสร้างห้อง

ดำ 3 เดินทำลายห้องขาว

ขาว 4 อาตาริดำสี่เม็ด

ดำ 5 อาตาริขาวกลับ

ขาว 6 จับกินดำสี่เม็ด

ดำ 7 เดินแทนตำแหน่งดำ 1 อาตาริขาวห้าเม็ด

 

ดำไม่เชื่อมขาวรอด

ถ้าดำไม่เดินเชื่อม ขาวจะตัดดำแล้วรอดทันที