โจทย์ 52 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 52 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 52

ดำ 1 เดินเบียดช้อนก้นขาวที่เส้นหนึ่ง

ขาว 2 เดินอาตาริปิดไม่ให้ดำหนี

ดำ 3 เดินอาตาริกลับ

ขาว 4 เดินจับกินดำ 1

ดำ 5 เดินสกัดจุด

 

ขู่เฉย ๆ มันอ่อนไป

ดำ 1 เดินขู่เข้าไปในพื้นที่ของขาว

ขาว 2 เดินปิดไม่ให้ดำเข้า

ดำ 3 เดินสกัดจุด

ขาว 4 เดินสร้างลักษณะที่ดี สามารถสร้างสองห้องได้สองทาง

ถึงแม้ดำจะเดินที่จุด a ขาวจะเดินจุด b ถ้าดำเดินจุด b ขาวจะเดินที่จุด a