โจทย์ 51 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 51 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 51

ดำ 1 เดินเป็นปากเสือเตรียมสร้างห้อง

ขาว 2 เดินสกัดจุด

ดำ 3 เดินเชื่อมหมากเพื่อทำให้มีที่สร้างห้องถึงสองที่

ถึงแม้ว่าขาวจะเดินที่จุด a ดำจะเดินที่จุด b และถ้าขาวเดินที่จุด b ดำจะเดินที่จุด a

 

รอดไม่หมด

ดำ 1 เดินเป็นปากเสือเตรียมสร้างห้อง

ขาว 2 เดินอาตาริดำเพื่อทำให้ดำเป็นห้องปลอม

ดำ 3 เดินเชื่อมปิดพื้นที่และสร้างจุดแบ่งห้องออกเป็นสองจุด

ขาว 4 เดินจับกินดำหนึ่งเม็ด