โจทย์ 51 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 51 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เสียสละเพื่อชาติ

ดำ 1         เดินทแยงขู่อาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 2      อาตาริดำสองเม็ด

ดำ 3         เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 4      อาตาริดำซ้ำ

ดำ 5         อาตาริขาวสองกลุ่มพร้อมกัน

ขาว 6      จับกินดำ 5

ดำ 7         อาตาริขาวสามทาง

 

เหมือนรอด

ดำ 1         อาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 2      จับกินดำสองเม็ด

ดำ 3         เดินทแยงขู่อาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 4      อาตาริดำสองเม็ด

ดำ 5         เชื่อมหมาก

ขาว 6      อาตาริดำซ้ำ

ดำ 7         เชื่อมหมากไม่ให้ถูกกิน

ขาว 8      อาตาริดำ