โจทย์ 51 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 51 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 51

ดำ 1 เดินบุกเข้าไปในพื้นที่ของขาวเพื่อลดลมหายใจของขาว

ขาว 2 เดินปิดไม่ให้ดำหนี

ดำ 3 เดินขู่ทำลายห้องของดำ

ขาว 4 ปิดไม่ให้ดำหนี

ดำ 5 เดินอาตาริขาวสี่เม็ดบังคับให้ขาวกินเม็ด ดำ 3

ขาว 6 เดินจับกินดำ 3

ดำ 7 เดินต่อออกมาสกัดจุดขาว ขาวไม่สามารถเดินที่จุด a ได้

 

เบียดไม่ได้ คิดง่ายไป

ดำ 1 เดินเบียดเข้าไปลดพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 2 เดินปิดไม่ให้ดำเข้า

ดำ 3 เดินสกัดจุดขาว

ขาว 4 เดินต่อลงตรง ๆ

รูปนี้ขาวรอดแล้ว ถึงแม้ว่าดำจะเดินที่จุด a ขาวจะเดินที่จุด b แต่ถ้าดำเดินที่จุด b ขาวก็จะเดินที่จุด a