โจทย์ 50 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 50 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 50

ดำ 1 เดินเบียดขู่ทำลายห้องที่มุมเพื่อลดลมหายใจของขาว

ขาว 2 เดินปิดสร้างห้อง

ดำ 3 เดินบุกเข้าพื้นที่ของขาวเพราะมีทางหนีสองทาง

ขาว 4 เดินปิดไม่ให้ดำหนีทางข้างบน

ดำ 5 เดินเชื่อมต่อกับกลุ่มข้างนอกที่เส้นหนึ่ง

ขาว 6 เดินโยนให้ดำเกิน

ดำ 7 จับขาวกิน ขาวไม่สามารถเดินอาตาริดำที่จุด a ได้

 

ดำไม่เดินลดลมหายใจก่อน

ดำ 1 เดินบุกเข้าพื้นที่ของขาวเพราะมีทางหนีสองทาง

ขาว 2 เดินปิดไม่ให้ดำหนีทางข้างบน

ดำ 3 เดินเชื่อมต่อกับกลุ่มข้างนอกที่เส้นหนึ่ง

ขาว 4 เดินโยนให้ดำเกิน

ดำ 5 เดินจับขาวกิน

ขาว 6 เดินอาตาริดำสองเม็ด