โจทย์ 50 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 50 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 50

ดำ 1 เดินสร้างปากเสือ

ขาว 2 เดินอาตาริดำสองเม็ด

ดำ 3 เดินต่อออกไปขู่เชื่อมกับเพื่อน

ขาว 4 เดินจับดำสามเม็ดกิน

ดำ 5 เดินแทนที่ดำ 3 กินขาว 4 กลับทำให้ห้องของขาวเป็นห้องปลอม

 

เชื่อมง่ายไป 

ดำ 1 เดินเชื่อมธรรมดา

ขาว 2 เดินอาตาริดำสองเม็ด

ดำ 3 เดินต่อออกไปขู่เชื่อมกับเพื่อน

ขาว 4 เดินจับดำสามเม็ดกิน รอด