โจทย์ 5 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 5 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

 

 

กินเพื่ออยู่

ดำ 1        อาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 2      สกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ 3        ปิดไม่ให้ขาวหนีออกไปภายนอก

 

อยู่เพื่อโดนกิน

ดำ 1        เตรียมสร้างห้อง

ขาว 2      สกัดจุดสร้างห้อง