โจทย์ 49 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 49 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 49

ดำ 1 เดินสกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 2 เดินปิดไม่ให้ดำ 1 หนีออกไป

ดำ 3 เดินเบียดทำลายลักษณะ ทำให้ขาวสร้างสองห้องไม่ได้

ถ้าขาวเดินที่จุด a ดำจะเดินสกัดจุดที่ b และถ้าขาวเดินที่จุด b ดำจะเดินทำลายห้องขาวที่จุด a

 

ผิดจังหวะ

ดำ 1 เดินเบียดทำลายลักษณะของขาว

ขาว 2 เดินสร้างห้อง

ดำ 3 เดินกรอกยาพิษขาว

ขาว 4 เดินกินดำ 3