โจทย์ 49 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 49 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 49

ดำ 1 เดินตัดขาวออกจากกัน

ขาว 2 เดินอาตาริดำ 1

ดำ 3 เดินสกัดจุดสำคัญของขาว

ขาว 4 เดินจับดำ 1 กินสร้างห้อง

ดำ 5 เดินเบียดเข้ามาทำลายห้อง

ขาว 6 เดินปิดลมหายใจของดำ 3

ดำ 7 เดินอาตาริทำลายห้องของขาว

ขาว 8 เดินปิดพื้นที่เพื่อจะสร้างห้อง

ดำ 9 เดินสกัดจุดขาว

 

 

สกัดจุดก่อนไม่ได้

ดำ 1 เดินสกัดจุดสำคัญของขาว

ขาว 2 เดินต่อตรง ๆ ปิดลมหายใจของดำ

ดำ 3 เดินตัดขาวออกจากกัน

ขาว 4 เดินอาตาริดำ 1

ดำ 5 เดินอาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 6 เดินจับดำ 1 กิน

ดำ 7 เดินจับขาวสองเม็ดกิน