โจทย์ 48 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 48 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 48

ดำ 1 เดินทิ่มเข้ามา

ขาว 2 เดินปิดไม่ให้ดำเดินต่อเข้ามาได้อีก

ดำ 3 เดินขู่จับกินขาวด้วยการเดินที่จุด A และสกัดจุดไม่ให้ขาวสร้างสองห้องทำให้ขาวตาย

 

ขาวทำอย่างไรก็ตาย

ดำ 1 เดินทิ่มเข้ามา

ขาว 2 เดินสร้างลักษณะในการสร้างห้อง

ดำ 3 เดินเบียดเข้ามาไม่ให้ขาวมีพื้นที่ในการสร้างห้องมาก

ขาว 4 เดินอาตาริดำ 3 และขู่สร้างห้องไปในตัว

ดำ 5 สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 6 จับกินดำ 3

ดำ 7 เดินตัดขาว 6 ออกจากกลุ่มทำให้ห้องของขาวเป็นห้องปลอม