โจทย์ 48 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 48 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 48

ดำ 1 เดินทแยงเพื่อขู่เชื่อมกับกลุ่มภายนอก

ขาว 2 เดินปิดไม่ให้ดำเชื่อมกลับ

ดำ 3 เดินอาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 4 เดินต่อไม่ให้ดำกิน

ดำ 5 อาตาริขาวอีกที

ขาว 6 จับดำ 5 กิน

ดำ 7 เดินปิดลมหายใจภายนอกของขาวทำให้ขาวไม่สามารถอาตาริดำสองเม็ดภายในได้

 

ลมหายใจหมดก่อน

ดำ 1 ดำเดินต่อตรง ๆ เพื่อปิดลมหายใจขาวสามเม็ด

ขาว 2 เดินปิดลมหายใจดำกลับ

ดำ 3 อาตาริขาวสามเม็ด

ขาว 4 เดินจับกินดำหนึ่งเม็ดเพื่อเพิ่มลมหายใจ

ดำ 5 เชื่อมเตรียมอาตาริขาวสามเม็ดอีกที

ขาว 6 อาตาริดำสี่เม็ด