โจทย์ 47 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 47 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 47

ดำ 1 เดินปิดพื้นที่

ขาว 2 เดินสกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ 3 อาตาริขาว 2 เพื่อเปิดโคะ

 

เหมือนรอดแต่ไม่

ดำ 1 เดินปิดลมหายใจขาวสองเม็ด

ขาว 2 เดินเบียดเข้ามา

ดำ 3 เดินปิดและสร้างห้องไปในตัว

ขาว 4 เดินอาตาริดำ 1 เพื่อลดลมหายใจของดำ

ดำ 5 เดินจับกินขาว 4

ขาว 6 เดินขู่เชื่อมขาวสองเม็ดกับกลุ่มข้างนอก