โจทย์ 47 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 47 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 47

ดำ 1 เดินสกัดจุดขาวไม่ให้สร้างห้อง

ขาว 2 เชื่อมไม่ให้ดำหนีออกไปข้างนอก

ดำ 3 เบียด

ขาว 4 อาตาริดำ 3

ดำ 5 สกัดจุดสร้างห้องขาวอีกที

ขาว 6 จับกินดำ 3 เพื่อหวังสร้างอีกห้อง

ดำ 7 อาตาริขาว 6 ทำลายห้องของขาว

 

อีกรูปแบบหนึ่ง

ดำ 1 เดินสกัดจุดขาวไม่ให้สร้างห้อง

ขาว 2 เขื่อมไม่ให้ดำหนีออกไปข้างนอก

ดำ 3 เดินสกัดจุดขาว

ขาว 4 เดินปิดพื้นที่ไม่ให้ดำเบียดเข้ามาและขู่สร้างห้องไปในตัว

ดำ 5 เดินสกัดจุดขาวอีกที