โจทย์ 46 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 46 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 46

ดำ 1 เดินจุด 2-2 เตรียมอาตาริขาว

ขาว 2 อาตาริที่จุด 2-2

ดำ 3 เดินต่อตรง ๆ ไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 4 เดินเชื่อมกลับกลุ่มข้างนอก

ดำ 5 อาตาริขาวสองทาง

ขาว 6 เดินปิดโคะ

ดำ 7 เดินกินโคะ

 

ทำลายลักษณะแต่ไม่รอด

ดำ 1 เดินทำลายลักษณะของขาว

ขาว 2 เดินเชื่อมไม่ให้ดำตัด

ดำ 3 เดินกลับออกไปเชื่อมกับกลุ่มข้างนอก

ขาว 4 เดินเชื่อมกับกลุ่มข้างนอก