โจทย์ 45 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 45 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

  เฉลยโจทย์ 45

ดำ 1 เดินสร้างห้องและรักษาแผลด้วยปากเสือไปในตัว

ถ้าขาว 2 เดินที่ A ดำจะเดินสร้างห้องที่ B

หรือขาว 2 เดินที่ B ดำจะเดินตัดที่ A

 

ผิดทิศผิดทาง

ดำ 1 เดินสร้างห้องและรักษาแผลอีกด้านหนึ่ง

ขาว 2 เดินสกัดจุดดำ

ดำ 3 เดินจับกินขาวเพื่อ