โจทย์ 45 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 45 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 45

ดำ 1 เดินเบียดเข้ามา

ขาว 2 เดินปิดไม่ให้ดำเดินเบียดต่อเข้ามาได้และสร้างห้องไปในตัว

ดำ 3 เดินอาตาริขาวเม็ดเดียว และขู่เชื่อมกลับกลุ่มข้างนอก

ขาว 4 เดินอาตาริดำกลับ

ดำ 5 เดินจับกินขาวเม็ดเดียวและอาตาริขาวห้าเม็ดกลับ

สกัดจุดแต่ไม่ปิดลมหายใจ

ดำ 1 เดินสกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 2 เดินปิดไม่ให้ดำหนีออกไปได้

ดำ 3 อาตาริขาวหนึ่งเม็ด เพื่อเชื่อมกับกลุ่มข้างนอก

ขาว 4 อาตาริกลับ

ดำ 5 เดินจับกินขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 6 เดินอาตาริดำสามเม็ดกลับ