โจทย์ 44 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 44 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 44

ดำ 1 เดินต่อเข้ามาทำลายห้องของขาว

ขาว 2 จับกินดำสองเม็ดเพื่อสร้างห้อง

ดำ 3 เดินกรอกยาพิษทำลายห้องขาว

ขาว 4 เดินพยายามสร้างห้อง

ดำ 5 เดินทำลายห้องของขาว

 

ข้อผิดพลาดของมือใหม่

ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ของมือใหม่ก็คือ

  1. ไม่รู้จักเม็ดกรอกยาพิษทำให้เดินดำ 1 ปิดข้างนอกแทนทำให้ขาวรอด
  2. ไม่อ่านหมากล่วงหน้าและกลัวจนเกินไป คือ เมื่อขาวขู่เดินหนีออกไปข้างนอก ดำส่วนใหญ่จะปิดที่ 3 เนื่องจากกลัวว่าขาวจะหนีออกไปได้ทั้งๆ ที่เมื่ออ่านหมากจะเห็นว่าเมื่อเราเดินที่จุด B ถึงแม้ขาวจะเดินหนีต่อออกไปเราสามารถตัดขาวได้ที่จุด C