โจทย์ 44 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 44 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 44

ดำ 1 เดินยืดออกมาขู่หนีออกข้างนอก

ขาว 2 จับกินดำสามเม็ด

ดำ 3เดินที่จุด A สกัดจุดขาว

ขาว 4 ปิดไม่ให้ขาวหนี

ดำ 5 เดินอาตาริขาวทำให้ขาวไม่รอด

อ่านหมากไม่ครบถ้วน

ดำ 1 เดินเชื่อมทำให้ตัวเองมีลักษณะเป็นรูปหกจุดปลาตะเพียน

ขาว 2 เดินอาตาริดำ

ดำ 3 เดินอาตาริขาวพร้อมกับทำลายห้อง

ขาว 4 เดินจับกินดำหกเม็ด

ข้อสังเกต ข้อผิดพลาดของดำคือดำลืมไปว่าขาวสามารถสร้างอีกห้องได้ที่มุมจึงได้ตัดสินใจทำให้ตัวเองมีรูปร่างเป็นหกจุดปลาตะเพียน