โจทย์ 43 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 43 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 43

ดำ 1 เดินสร้างห้องและรูปร่างให้ตัวเองเป็นรูปหกจุด ปลาตะเพียน เมื่อขาวจับกินดำภายในก็จะถูกดำสกัดจุดต่อที่จุดดำที่มีเครื่องหมาย รูปนี้จะเข้าลักษณะที่ว่า “มีห้องชนะไม่มีห้อง” คือ เมื่อขาวถูกปิดลมหายใจภายนอกจนหมดจะเห็นได้ว่าขาวจะเหลือลมหายใจแค่สองลมหายใจ แต่ดำจะเหลือลมหายใจสามลมหายใจเพราะดำมีอีกลมที่ห้องทำให้ดำถูกจับกินก่อน

 

 อ่านหมากผิด

ถ้าดำเดินที่อื่นเนื่องจากดำดูแล้วว่าดำภายในเป็นรูปห้าปังตอ

ขาว 1 เดินแทนที่ดำไม่ให้สร้างรูปร่างหกจุดปลาตะเพียน

ดำ 2 เดินปิดลมหายใจ

ขาว 3 เดินเชื่อมทำให้รูปนี้ขาวรอดด้วยเซกิ

ถึงแม้ว่าดำจะเดินตัดขาวด้วยการเดินแทนที่ขาว 3 แต่ขาวจะตอบโต้ด้วยการเดินอาตาริดำทั้งหกเม็ดทำให้ขาว