โจทย์ 42 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 42 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 42

ดำ 1 อาตาริขาวเป็นการกรอกยาพิษขาว

ขาว 2 จับกินดำ 1

ดำ 3 เดินตัดขาวไม่ให้เชื่อมกลับ

จะสังเกตเห็นว่าขาวไม่สามารถเชื่อมข้างในได้เพราะจะเป็นการเดินฆ่าตัวตาย เป็นผลมาจากเม็ดดำ 1

 

ดำไม่รอด

ดำ 1 เดินตัดขาวออกไม่ให้ขาวเชื่อมกลับ

ขาว 2 เดินต่อเข้ามาเพื่อสกัดจุดไม่ให้ดำสร้างห้อง