โจทย์ 42 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 42 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 42

ดำ 1 เดินไล่จับกินขาวสองเม็ด

ขาว 2 เดินหนีไม่ให้ดำจับกิน

ดำ 3 เดินตัดขาวเพื่อขู่จับกินขาว

ขาว 4 เดินอาตาริดำสองทาง

ดำ 5 อาตาริขาวกลับ

ขาว 6 จับกินดำ 1

ดำ 7 อาตาริขาวกลับอีกที

ขาว 8 จับกินดำ 3

ดำ 9 เดินสร้างห้อง

 

ขู่จับกินผิดวิธี

ดำ 1 เดินสร้างปิดลมหายใจขาวและขู่สร้างห้อง

ขาว 2 ดำทำลายห้องของดำ

ดำ 3 อาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 4 เดินหนีไม่ให้ถูกจับกิน

ดำ 5 อาตาริขาวต่อเพื่อจับกิน

ขาว 6 เชื่อมหนี