โจทย์ 41 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

 

โจทย์ 41 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 41

ดำ   1 ไม่เลือกเชื่อมแต่เดินแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนเตรียมสร้างห้องแทน

ขาว 2,4 เดินปิดไม่ให้ดำขยาย

ดำ   3,5 เดินสร้างห้อง

ขาว 6 จับขาวสองเม็ดกินหวังเชื่อมเม็ดนี้กลับทำให้ห้องของดำเป็นห้องปลอม

ดำ  7 เดินแทนที่ A กินขาวกลับเพื่อทำให้ดำสร้างสองห้องจริง

 

เชื่อมไม่รอด

ดำ 1 เลือกเดินเชื่อม

ขาว 2, 4 เดินปิดไม่ให้ดำขยาย

ดำ 3, 5 เดินปิดพื้นที่เพื่อสร้างห้อง

ขาว 6 เดินสกัดจุดดำไม่ให้สร้างห้อง

จากรูปนี้จะเห็นว่าการเดินดำ 1 ในเฉลยรูปที่แล้วให้ผลถึง 2 ประการคือ

1. เชื่อมไม่ให้ดำถูกตัดออกเป็นสองกลุ่มด้วยปากเสือ 2. กันห้อง