โจทย์ 41 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 41 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 41

ดำ 1 เดินอาตาริขาวสองเม็ดจากภายนอก

ขาว 2 เดินอาตาริดำสามเม็ดคืน

ดำ 3 เดินปิดไม่ให้ขาวเบียดเข้ามาทำลายห้อง

ขาว 4 เดินจับกินดำสามเม็ด

ดำ 5 สร้างสองห้องรอด

 

ดำคิดง่ายไป

ดำ 1 เดินอาตาริขาวสองเม็ดจากภายนอก

ขาว 2 เดินอาตาริดำสามเม็ดคืน

ดำ 3 จับกินขาวสองเม็ด

ขาว 4 เดินต่อเข้ามาทำลายห้องดำ