โจทย์ 40 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 40 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 40

ดำ 1 เดินต่อตรง ๆ

ขาว 2 อาตาริดำสองทาง

ดำ 3 เชื่อมทางใดทางหนึ่งเพื่อรอด

 

กลายเป็นโคะ

ดำ 1 เดินจับกินขาว

ขาว 2 เดินตัดดำเพื่อทำให้ห้องของดำเป็นห้องปลอม

ดำ 3 โยนให้กินเปิดโคะเพื่อรอด

ขาว 4 กินโคะ