โจทย์ 40 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 40 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 40

ดำ 1 เดินสร้างห้องและเป็นโครงร่างที่ขาวไม่สามารถทำให้ดำชุดนี้ตายได้

 

คิดผิดไป

ดำ 1 เดินปิดพื้นที่ไม่ให้ขาวเบียดเข้ามาลดพื้นที่ในการสร้างห้องของดำแต่ดำลืมไปว่าขาวสามารถบุกเข้ามาสกัดจุดได้

ขาว 2 เดินที่จุดสำคัญที่สุดในรูปนี้ทำให้ดำไม่สามารถสร้างสองห้อง

ดำ 3 เดินปิดลมหายในขาวพร้อมสร้างรูปร่างในการสร้างสองห้อง

ขาว 4 เดินอาตาริในปากเสือบังคับให้ดำต้องจับกินเพราะดำไม่สามารถเดินต่อลงมาได้

ดำ 5 เดินจับกินขาว

ขาว 6 เดินอาตาริทำลายห้องของดำ