โจทย์ 4 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 4 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 4 (สกัดจุด)

ดำ 1 ขู่ตัดขาวพร้อมสกัดจุดสร้างห้อง
ขาว 2 เชื่อมหมากไม่ให้ถูกตัด
ดำ 3 ขู่เชื่อมหมากพร้อมลดลมหายใจขาว
ขาว 4 ปิดไม่ให้ดำเชื่อมกลับ
ดำ 5 ตัดขาวออกจากกัน

คิดง่ายไป

ดำ 1 อาตาริขาวหนึ่งเม็ด
ขาว 2 อาตาริดำกลับ
ดำ 3 จับกินขาวหนึ่งเม็ด
ขาว 4 ต่อลงเตรียมสร้างห้อง
ดำ 5 สกัดจุดแบ่งห้องของดำ
ขาว 6 แบ่งห้องที่สองเพื่อรอด