โจทย์ 39 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 39 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 39

ดำ 1 เดินต่อออกมารักษาแผลด้วยปากเสือ

ขาว 2 โยนให้ดำกิน

ดำ 3 จับกินขาวหนึ่งเม็ดที่มุมพร้อมกับอาตาริขาวอีกหนึ่งเม็ดไปในตัวทำให้ดำรอด เนื่องจากดำมีที่สร้างห้องสองจุดคือ จุด A และ B

 

รีบร้อนกิน

ดำ 1 เดินจับกินขาวที่มุม

ขาว 2 ต่อขึ้นขู่จะตัดดำออกเป็นสองกลุ่ม

ดำ 3 เชื่อมไม่ให้ถูกตัด

ขาว 4 อาตาริดำสองเม็ด