โจทย์ 39 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 39 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 39

ดำ 1 เดินตาม้าใหญ่เบียดเข้าไปลดพื้นที่ของขาว

ขาว 2 พยายามจะเดินตัดดำ

ดำ 3 เดินอา ตาริขาวหนึ่งเม็ดเพื่อจะเชื่อมกลับ

ขาว 4 เดินอาตาริดำกลับ

ดำ 5 จับกินขาว

ขาว 6 เดินอาตาริดำหนึ่งเม็ดเพื่อหวังจะจับกินดำเพื่อทำให้ตัวเองรอด

ดำ 7 เชื่อมกลับทำให้ขาวไม่มีสองห้อง เม็ดนี้ปล่อยให้ขาวกินไม่ได้ เพราะเป็นเม็ดทำลายห้อง

 

ไกลไม่พอ

ดำ 1 เดินตาม้าบุกเข้าไปลดพื้นที่ของขาว แต่ไม่ไกลเพียงพอจะทำให้ขาวสามารถรอดได้

ขาว 2 เดินกันดำบนเส้นหนึ่งไม่ให้ดำเดินต่อเข้าไปได้ เป็นเม็ดตอบโต้การโจมตีของดำ

ดำ 3 เดินอาตาริขาวเพื่อบุกเข้าไปลดพื้นที่ของขาว

ขาว 4 อาตาริดำกลับและตัดดำออกจากกลุ่มภายนอกและจับกินทำให้รอดในที่สุด