โจทย์ 38 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 38 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 38

ดำ 1 เดินหนีบขาวที่เส้นหนึ่งขู่อาตาริขาว

ขาว 2 เดินต่อเพื่อขยายพื้นที่ในการสร้างห้อง

ดำ 3 เดินกันไม่ให้ขาวขยายพื้นที่

ขาว 4 เดินอาตาริดำหนึ่งเม็ดเพื่อขู่สร้างห้องไปในตัว

ดำ 5 เดินอาตาริและทำให้ห้องของขาวเป็นห้องปลอม

ขาว 6 เดินจับกินดำหวังจะกินดำ 5 อีกเม็ดหนึ่ง

ดำ 7 เชื่อมเพื่อไม่ให้ขาวจับกินได้ทำให้ขาวดีในที่สุด

 

ขาวรอดง่าย ๆ

ดำ1 เดินปิดไม่ให้ขาวขยายพื้นที่ออก

ขาว 2 เดินต่อลงตรง ๆ ทำให้ขาวรอดไปในทันที