โจทย์ 37 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 37 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 37

ดำ 1 เดินอาตาริขาว

ขาว 2 เดินจับกินดำ

ดำ 3 เดินต่อเพื่ออาตาริขาวสองเม็ดอีก

ขาวไม่สามารถเชื่อมทำให้รูปนี้ขาวไม่รอด

 

 

อาตาริผิดที่

ดำ 1 อาตาริขาวจากข้างนอก หวังว่าขาวจะเชื่อม

ขาว 2 ไม่เชื่อมเดินจับกินดำสร้างสองห้องรอด