โจทย์ 37 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 37 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 37

โคะ

ดำ     1    เดินอาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว   2    จับกินดำ 1

ดำ     3    เดินอาตาริขาว

ขาว   4    เดินปิดไม่ให้เม็ดดำภายในหนี

ดำ      5    เดินแทนที่ดำ 1 จับกินขาวหนึ่งเม็ด

                           

เดินจนเสียเรื่อง

ดำ     1   เดินทแยงขู่เชื่อมกับหมากดำภายใน

ขาว   2   เดินตัดไม่ให้ดำเชื่อมหมาก

ดำ     3   เดินเบียดเข้าไปขู่เชื่อมหมากอีกที

ขาว   4   เดินตัดไม่ให้เชื่อม

ดำ     5   เดินอาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว   6   จับกินดำ 5

ดำ     7   เดินอาตาริขาวหนึ่งเม็ดซ้ำอีกที

ขาว    8  เดินแทนที่ดำ 5 เชื่อมหมาก