โจทย์ 34 ขาวเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 34 ขาวเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 34

ขาว 1 เดินขู่ตัดดำ ถ้าดำให้ตัดขาวก็จะรอดในทันที

ดำ 2 เชื่อมเพื่อไม่ให้ขาวตัด

ขาว 3 เดินจับกินดำ 2 เม็ด สร้างสองห้องรอด

ดำไม่สามารถเดินแทงเข้ามาอาตาริขาว 1 เพื่อทำให้เป็นห้องปลอมได้เพราะเป็นการเดินลดลมหายใจตัวเองและจะถูกขาวจับกินได้

ผิดตั้งแต่เม็ดแรก

ขาว 1 เดินอาตาริดำ เป็นเม็ดเดินที่ผิดพลาด เพราะเมื่อขาวเชื่อมส่งผลให้ดำไม่สามารถสร้างสองห้องได้