โจทย์ 33 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์  33 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 33

ลดลมขาว

ดำ 1    เดินขู่ตัดขาว

ขาว 2  เดินปิดลมหายใจของขาวและรักษาแผลไปในตัว

ดำ 3     เดินตัดขาว

ขาว 4  เดินจับกินดำ 1 และ 3

ดำ 5     เดินแทนที่ดำ 3 อาตาริขาว

ขาว 6   เดินแทนที่ดำ 1 จับกินดำ 5

ดำ 7     เดินอาตาริขาว

 

ลืมนับลมตัวเอง

ดำ 1    เดินปิดไม่ให้ขาวขยายเข้ามุม

ขาว 2 เดินปิดลมหายใจดำสามเม็ด