โจทย์ 33 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 33 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 33

ดำ 1 เดินประสานงานกับเม็ดดำที่มีเครื่องหมายเพื่อทำให้ขาวเป็นห้องปลอม

ขาว 2 เดินจับกินดำ 1 เม็ดและปิดลมหายใจของดำ 1 เพื่อจับกินดำเม็ดนี้เพื่อรอด

ดำ 3  เดินเบียดเพื่อเชื่อมต่อกลับกลุ่มดำข้างนอกและยังป้องกันไม่ให้ขาวจับเม็ดดำ 1 กินได้ และทำให้ขาวตายในที่สุด

ขาวไม่สามารถเดินตัดดำที่ตรงจุด A ได้เนื่องจากเป็นลดลมหายใจตัวเอง

 

รูปแบบอื่น

จากรูปที่แล้ว ขาว 2 เดินลดลมหายใจของดำ 1 จากเส้นหนึ่ง

ดำ 3 เดินที่จุดเดิม ขาวไม่สามารถจับกินดำเม็ดนี้ได้เพราะจะถูกกินกลับ

ขาว 4 เดินจับกินดำ 1 เม็ดและอาตาริดำ 1 ถ้าดำตาต่อไปเดินเชื่อมกลับบ้านขาวกจะจับกินดำ 1 เพื่อสร้างห้องสองรอด

ดำ 5 เดินจับกินขาว 2 เพื่อไม่ให้ขาวจับกินดำ 1 รูปนี้มีสภาพเหมือนรูปที่แล้วคือ

ขาวไม่สามารถเดินตัดดำทำให้ขาวตายไปในที่สุด