โจทย์ 32 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 32 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 32

8 วางที่ 4, ดำวางที่สามเหลี่ยม

ดำเดินปิดที่ 1 เพื่อให้พื้นที่ภายในมีอาณาเขตกว้างที่สุดในการสร้างสองห้อง ขาว 2  จนถึง ดำ 7 เป็นการเดินตอบโต้ตามธรรมชาติของหมากในวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน คือ ขาวเดินเพื่อฆ่าดำ ดำเดินเพื่อรอด ขาว 8 เดินแทนที่ ขาว 4   ดำ 9 เดินแทนที่ ขาวที่มีเครื่องหมายเพื่อเปิดโคะ

 

แค่เบียดก็ตายแล้ว

รูปนี้ถ้าขาวได้เดินก่อน แค่ขาวเดินเบียดเข้ามาก็ทำให้ดำตายได้ ดังรูป หลังจากที่ขาวเดิน 5 แล้วดำไม่สามารถอาตาริขาวที่จุดที่มีเครื่องหมายได้เพราะจะเป็นการเดินรัดลมตัวเองในที่สุด