โจทย์ 32 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 32 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 32

ดำเดินแทงเข้ามาที่ 1 เพื่อทำให้ขาวมีรูปร่างเหมือนโจทย์ที่ 3 เพื่อทำให้สามารถฆ่าดำได้ แต่ถ้าขาวเปลี่ยนไปเดิน 2 ที่จุด A  ดำจะเดินสกัดจุดที่ B

 

จุด 2-1

ขาวเดินที่จุด 2-1 ซึ่งเป็นจุดที่สามารถสร้างสองห้องได้ง่ายที่สุดเมื่ออยู่ที่มุม ลองพิจารณาดูว่าถ้าขาวเดิน 1 ที่จุด A หรือ B แทน ดำจะเดินที่จุด C ทำให้ขาวไม่สามารถสร้างสองห้องได้