โจทย์ 32 ดำจับกินขาวห้าเม็ดที่มุม

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 32 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 32 (โคะ)

ดำ 1 เดินทะแยงเพื่อเปิดโคะ

ขาว 2 เดินอาตาริดำหนึ่งเม็ด

ดำ 3 เดินสร้างรูปร่างเพื่อเปิดโคะ

รูปนี้ดำต้องชนะโคะถึงสองครั้งถึงจะจับกินขาวที่มุมได้

 

ดำลมหายใจไม่พอ

ดำ 1 เดินอาตาริขาวสามเม็ด

ขาว 2 เดินจับเกินดำหนึ่งเม็ด

ดำ 3 เดินอาตาริขาวซ้ำอีกที

ขาว 4 เดินแทนตำแหน่งเม็ด A เชื่อมหมาก

ดำ 5 เดินเบียดเข้าไปปิดลมหายใจขาวห้าเม็ดที่มุม

ขาว 6 เดินเพิ่มลมหายใจให้กลุ่มหมากลมหายใจไม่พอ

ดำ 7 เดินเชื่อมเตรียมพร้อมเข้าไปอาตาริขาวที่มุม

ขาว 8 เดินเบียดเข้าไปลดลมหายใจดำ

ดำไม่สามารถเดินเข้าไปอาตาริขาวได้เนื่องจากลมหายใจไม่พอ