โจทย์ 31 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 31 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 31

จากโจทย์จะเห็นว่าดำมีพื้นที่กว้างมากพอที่จะรอดได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วดำกลุ่มนี้ต้องการอีกหนึ่งเม็ดเพื่อทำให้ตัวเองรอดสนิท

 

ไม่เพิ่มหมาก

ถ้าดำไม่ได้เดินหมากเพิ่มเข้าไปตามเหตุผลที่เสนอไปในรูปที่แล้ว ขาวก็จะทำการสังหารดำ ด้วยการเดินตามรูป