โจทย์ 31 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 31 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 31

รูปนี้ใช้การจับกินแบบพื้นฐานคือ เบียดและสกัดจุด โดยดำจะเริ่มด้วยเบียดเข้าไปที่ 1 และ 3 หลังจากนั้นก็สกัดจุดที่ 5

 

ถ้าขาวเดินก่อน

ขาว 1 เป็นเม็ดที่ดีที่สุดเพื่อรอด