โจทย์ 31 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 31 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 31

ทำลายห้องที่มุม

ดำ 1 เดินอาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 2 เดินเชื่อม

ดำ 3 เดินสกัดจุดทำลายห้องของขาว

ขาวไม่สามารถเดินตัดดำ 3 ได้เนื่องจากจะรัดลมหายใจตัวเอง

 

รูปแบบอื่นๆ

ดำ 1 เดินอาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 2 เดินจับกินดำ 1

ดำ 3 เดินอาตาริขาวสองเม็ดซ้ำ

ขาว 4 เดินแทนตำแหน่งดำ 1 เชื่อมหมาก

ดำ 5 เดินทำลายห้องของขาว