โจทย์ 30 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

 โจทย์ 30 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 30

ลำดับหมากตั้งแต่ 1 – 5 เป็นลำดับหมากที่ทำให้ดำรอด ถ้ารูปนี้ดำไม่มีลมหายใจที่จุด A หลังจากที่ดำเดินต่อตรงลงมาที่ 5 แล้วขาวจะเดินที่ B เพื่อบังคับให้ดำเป็นโคะที่จุด C

ช่วงปิดเกม

ช่วงปิดเกมขาวสามารถจับกินดำสองเม็ดได้ แต่จะทำให้เสียมือนำไป ดำ 2 และ ขาว 3 เป็นการเดินหมากที่ต่อเนื่องจากขาว 1