โจทย์ 30 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 30 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 30

รอดด้วยโคะ

ดำ 1 เดินเข้าไปในปากเสืออาตาริขาวสามเม็ดเพื่อลดลมหายใจขาว

ขาว 2 เดินจับกินดำ 1

ดำ 3 เดินอาตาริขาวสามเม็ดซ้ำอีกที

ขาว 4 เดินแทนตำแหน่งดำ 1 เชื่อมหมาก

 

รูปต่อเนื่อง

ดำ 5 เดินอาตาริขาวเพื่อเพิ่มลมหายใจให้ตัวเอง

ขาว 6 เดินจับกินดำ 5

ดำ 7 เดินเบียดเข้าเพื่อเพิ่มลมหายใจให้ตัวเองซ้ำอีกที

ขาว 8 เดินเบียดออกข้างนอกเพื่อเปิดโคะ

ดำ 9 เดินอาตาริเล่นโคะ

ขาว 10 เดินเชื่อมเตรียมตัวอาตาริดำทั้งกลุ่ม

ดำ 11 เดินจับกินขาว 8 อาตาริขาวทั้งกลุ่ม