โจทย์ 3 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 3 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 3 (อาตาริจากภายใน)

ดำ 1 อาตาริขาวเชื่อมหมากกลับบ้าน

ช้าไป

ดำ 1 อาตาริขาวหนึ่งเม็ดข้างนอก
ขาว 2 เชื่อมหมากรักษาแผล