โจทย์ 29 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

 โจทย์ 29 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 29

รูปนี้ดำเดินจับกินขาวที่จุด A ไม่ได้เนื่องจากจะทำให้ขาวมีโอกาสฆ่าตัวเองได้ ดำต้องเดินที่ 1 แทน ขาวเองก็ไม่สามารถเดินต่อเข้ามาที่จุด A เพื่อทำลายห้องของดำได้เหมือนกันเนื่องจากมีดำเม็ดข้างนอกปิดลมหายใจของตัวเองอยู่เหมือนกัน ถ้าขาวเดินต่อที่ 2 ดำก็จะรับมือที่โดยการเดินที่ 3 ทำให้ดำรอดได้ทันที

 

ลำดับหมากเริ่มต้น

เนื่องจากดำปล่อยให้ขาวโจมตีมุมถึง 3 ครั้งแล้วค่อยรับมือ รูปนี้ดำสามารถรอดที่มุมได้โดยการเดินตามลำดับหมากที่ 2 – 14 ซึ่งเป็นรูปแบบการเดินแบบมาตรฐาน ไม่ว่าขาวเดินโจมตีที่จุด B หรือ C ดำจะรับมือโดยเดินที่จุด A