โจทย์ 29 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์  29 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 29

เสียสละหมู่

ดำ 1 เดินเชื่อมทำให้ขาวจับกินยากขึ้น

ขาว 2 เดินอาตาริดำสามเม็ด

ดำ 3 เดินจับกินขาว 2

ขาว 4 เดินแทนตำแหน่งขาว 2 จับกินดำทั้งหมด

 

รูปต่อเนื่อง

ดำ 5 เดินอาตาริขาว 4

ขาว 6 เดินปิดเตรียมสร้างห้อง