โจทย์ 29 ขาวเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 29 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 29

จุดที่ขาวลงเป็นจุดที่ดีที่สุด ทำให้ขาวมีรูปร่างที่แข็งแรงที่สุดด้วย

 

แย่งเดินจุดชีวิต

จุดสำคัญที่สุดของรูปนี้คือจุด 2-1 เพราะฉะนั้นถ้าดำแย่งเดินจุดนี้ก่อน ทำให้ขาวตายเนื่องจากมีรูปร่างเป็น Bent Four (สี่จุดงอที่มุม)