โจทย์ 28 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

 

โจทย์  28 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 28

ดำ 1 เดินหนีบขู่จับกินขาวบนเส้นสอง

ขาว 2 เดินเชื่อมรักษาแผล

ดำ 3 เดินอาตาริขาวสองเม็ดสร้างโคะเพื่อรอด

 

ตัดแล้วไม่รอด

ดำ 1 เดินตัดขาวออกจากกลุ่ม

ขาว 2 เดินสร้างลักษณะเตรียมกินกลับถ้าดำกินขาวสองเม็ด

ดำ 3 เดินจับกินขาวสามเม็ดพร้อมกับอาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 4 เดินแทนที่ขาวสามเหลี่ยมสกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ 5 เดินจับกินขาวสองเม็ด

ขาว 6 เดินแทนที่ขาวสามเหลี่ยม กินดำ 5 กลับทำลายห้องของดำ