โจทย์ 28 ขาวจับกินดำ

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 28 ขาวจับกินดำ

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 28

ขาวเริ่มด้วยการโจมตีด้วย 1 ดำ 2 พยายามเดินเพื่อสร้างห้องแต่ขาวก็จะเดินเบียดเข้าไปที่ 3 ถึงแม้ว่าจะดำจะจับเม็ดขาว 3 กินแต่ขาวก็จะรับทำให้ดำเป็นห้องปลอมด้วย 5 ขาวมี Miai ในการฆ่ากลุ่มนี้ หากดำเดินที่ 6 ขาวฆ่าที่ 7 ดำเดินที่ 7 ขาวฆ่าที่ 6

 

ขาวผิดพลาด

ถ้าขาวแทรกเข้าไปให้กินที่ 1 ก่อนเป็นการเดินที่ผิดพลาดเนื่องจากจะทำให้ดำสามารถรอดได้ทันที ด้วยขาวจะเดินรับกินดำ 1 ถึงแม้ขาวจะพยายามทำให้ห้องนี้เป็นห้องปลอมแต่ก็สูญเปล่าเนื่องจากดำมี miai รอดที่จุด A และ 1