โจทย์ 27 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์  27 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 27

ดำ 1 เดินตัดขาวตรงรอยแผล

ขาว 2 เดินเชื่อมกลับบนเส้นหนึ่ง

ดำ 3 เดินตัดขาวออกจากกัน

ขาว 4 เดินอาตาริดำ 3

ดำ 5 เดินปิดลมหายใจของขาว

ขาว 6 เดินจับกินดำ 3

ดำ 7 เดินปิดลมหายใจของขาวต่อ

ขาว 8 เดินเบียดลดพื้นที่สร้างห้องของดำ

ดำ 9 เดินอาตาริบังคับให้ขาวกิน

ขาว 10 เดินจับหมากดำ 9 กิน

ดำ 11 เดินอาตาริบังคับให้ขาวกินอีกที

ขาว 12 เดินจับหมากดำ 10 กิน

ดำ 13 เดินอาตาริขาวสองทาง

ขาว 14 เดินเชื่อมกลุ่มที่สำคัญไม่ให้ดำกิน

ดำ 15 เดินแทนที่ดำ 11 กินหมากขาว 12 เปิดโคะ

ถ้าขาวรับผิด

ลำดับหมากตั้งแต่ 1 – 7 เหมือนรูปแรก

ถ้าขาว 8 ไม่เดินเบียดแต่เดินเชื่อมธรรมดา

ดำ 9  เดินขู่สร้างห้อง

ขาว 10 เดินทำลายห้องของดำ

ดำ 11 เดินโยนให้ขาวกินกรอกยาพิษ